About Us

Tin Vui Media ra đời vào Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng năm 2016.

Tin Vui Media là một tổ chức vô vụ lợi (non profit), do một nhóm anh chị em thiện chí yêu thích truyền thông Công giáo, đang sinh hoạt tại cộng đoàn Việt-Mỹ tại Hoa Kỳ đóng góp công sức thực hiện.

Mục đích của Tin Vui Media là sử dụng những phương tiện tiến bộ của khoa học kỹ thuật để truyền rao Tin Mừng, liên kết các Kitô hữu và các bạn hữu không cùng tôn giáo.

* Các kênh truyền thông của Tin Vui Media hiện tại:

– Tin Vui Media trên hệ thống youtube. https://www.youtube.com/channel/UCZtbUhg_3j1jl3n5zkBMobA

– Website: https://tinvui.media

Tin Vui Shop là một cửa hàng online của Tin Vui Media. Chúng tôi chuyên bán những sản phẩm đức tin với mục đích để duy trì hoạt động vô vụ lợi của Tin Vui Media.

Địa chỉ của Tin Vui Shop
15138 Goldenwest Circle
Westminster, CA 92683
(657) 666-0663